Το FOF RSC (πλήρως επικαλυπτόμενο πτερύγιο RSC) είναι μια παραλλαγή του RSC. 
Τα μεγαλύτερα πτερύγια παρέχουν περισσότερη προστασία στο πάνω και στο κάτω μέρος. 
Εάν το κάτω μέρος του κιβωτίου είναι τετράγωνο, 
θα υπάρχουν τέσσερα στρώματα σανίδων στην κορυφή και στο κάτω μέρος.