Οι καταναλωτες αλλάζουν διαρκώς τον τρόπο που βλέπουν, χρησιμοποιούν και απορρίπτουν τη συσκευασία.
Όσο περισσότερο μπορείτε να προσαρμόσετε τις συσκευασίες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας.
Όλο και περισσότερο απασχολημένος τρόπος ζωής σημαίνει ότι οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία και ψάχνουν για μικρότερα πακέτα τα οποία είναι εύκολο να ανοίξουν,
να χρησιμοποιήσουν και να απορριφθούν.
Η βιώσιμη συσκευασία είναι επίσης απαραίτητη για τους καταναλωτές που πρέπει να γνωρίζουν από πού προέρχονται οι συσκευασίες τους και τα διαπιστευτήριά τους για ανακύκλωση.
Από την ευκολία στην ιχνηλασιμότητα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες συσκευασίας των καταναλωτών σας και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας